dimarts, 6 de març de 2012

Concurs d'idees pel logotip


BASES PER AL CONCURS “IDEES PEL LOGO D’ADEMGI”


ADEMGI  (Associació d’Ensenyants de Matemàtiques de Girona) convoca un concurs per a la renovació del logotip de l’associació.
Aquest logotip serà el distintiu gràfic que identifiqui l’associació. Es farà servir en els informes, cartes, circulars… Per tant, cal que aquest logotip doni un tret d’identitat a la nostra associació.
BASES:
 1. La participació és oberta a tothom.
 2. Cada participant pot presentar un màxim de tres esbossos.
 3. Les idees que es presentin cal que siguin originals i inèdites.
 4. Es presentarà l’original en format DIN A4 o en suport informàtic. S’aconsella fer servir colors que siguin fàcilment convertibles a escala de grisos, per tal de ser utilitzat tant en color, com en blanc i negre.
 5. El logotip ha d’incorporar el text “ADEMGI” que haurà de ser llegible quan el logo estigui en format reduït.
 6. Els treballs es poden presentar mitjançant dues vies:
- Si es fa en format DIN A4: es presentaran sense signar dins d’un sobre a l’exterior del qual constarà el pseudònim del concursant. Amb cada treball l’autor lliurarà un sobre tancat que haurà de contenir les seves dades personals (nom, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic). Aquest sobre anirà identificat en el seu exterior pel pseudònim del concursant. Aquests treballs s’hauran d‘enviar a l’Apartat de correus   835   CP 17080  Girona abans del 30 de juny de 2012.
- Si es fa en format digital: s’enviaran a l’adreça electrònica ademgi@gmail.com. Caldrà annexar dos fitxers: un pel treball presentat i una altre que contingui les dades personals (nom, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic).
 1. El jurat estarà format per: la junta d’ADEMGI, un soci, un expert exterior a ADEMGI i un alumne/a de batxillerat guanyador d'un dels concursos matemàtics organitzats per la nostra entitat. El jurat valorarà, a més de la qualitat i la capacitat de representació del logotip, la facilitat d’aplicació en qualsevol suport i el lligam del disseny amb les matemàtiques i amb les terres gironines.
 2. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en un acte de l’associació.
 3. El jurat, si s’escau, podrà sol·licitar a l’autor del logotip la realització de petites modificacions.
 4. S’estableix un premi únic de 150€ per a la proposta que hagi resultat seleccionada.
 5. El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert si, segons el seu criteri, no s’ha presentat a concurs cap obra que compleixi els mínims requisits de qualitat.
 6. La idea guanyadora quedarà en propietat de l’associació per al seu ús.
 7. La presentació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada