dimarts, 14 de febrer de 2012

Editorial de la Vanguardia que ens fa arribar una sòcia per compartir amb tots nosaltres

Matemáticas para el futuro

Desde que el tópico de que este es un país de letras se ha instalado en la sociedad, las matemáticas han sido relegadas a un segundo nivel hasta tal punto que, en la actualidad, un experto en esta materia es considerado aquí poco menos que un raro. Y, sin embargo, la especialidad sobre el conocimiento abstracto sigue siendo fundamental para el análisis de la realidad y su defecto se convierte en una desventaja social poco menos que irreparable.

Los informes sobre los conocimientos de los estudiantes sobre la llamada ciencia exacta advierten preocupantemente sobre este déficit, pero poco o nada se hace para resolverlo. Mientras se pone el acento en el aprendizaje de materias tan necesarias como los idiomas o las llamadas ciencias sociales y, en ocasiones, se plantea en forma de alarma social, parece existir un popular rechazo, muy compartido, sobre esta disciplina que no sólo estructura todos los conocimientos, sino que prepara la mente para ordenarlos convenientemente y ofrece al alumno una base analítica que es indispensable para el futuro. La sociedad no sólo debería tomar conciencia de que se trata de un déficit fundamental, sino que debe superar unos prejuicios perversos que parecen estar presentes en su ADN, cuando en realidad lo que forma parte de su esencia es el sistema métrico decimal.

Recientemente, el Departament d'Ensenyament ha establecido un acuerdo con una fundación privada, la de Pere Mir, para dotar de becas a estudiantes de bachillerato que demuestren un buen nivel de matemáticas para que puedan acceder a la excelencia en esta materia. Es una buena noticia que es preciso aplaudir y apoyar socialmente. Pero no basta con ello. Además, es necesario ir más allá e impulsar esta docencia y promover una buena disposición para su aprendizaje desde la escuela primaria con el fin de superar una deficiencia social que resulta cada día más preocupante.

Deberían revisarse en profundidad los programas escolares que muy pronto relegan esta disciplina para los llamados alumnos de letras y artes, a pesar de que también para estos es una buena herramienta. No puede ser que algunos alumnos, desde muy jóvenes, abandonen estos conocimientos que les serían de mucha utilidad en el futuro, sea cual sea la especialidad que escojan. Pero también deberían revisarse los programas de preparación de los docentes, no sólo para mejorar la enseñanza en matemáticas, sino para que se dé de una forma tan eficiente como interesante. La sociedad se juega buena parte de su futuro.

+ Mates 2012

L’any 2004, ADEMGI, va iniciar una nova activitat matemàtica: + MATES. Des d’APaMMs, durant el curs 06-07 s'hi van afegir-hi. Des del curs 2007-08, les dues associacions hem unit esforços per tal de millorar aquesta activitat. Els principals objectius de l’activitat són afavorir el raonament matemàtic, la capacitat de comunicació i argumentació matemàtica i l’ús de les TIC lligats a processos de resolució de problemes.
Comencem doncs, el +mates12.
Aquesta és una activitat adreçada a A alumnes de 5è de primària,3r i 4t d’ESO i Batxillerat. Caldrà formar equips de 3 o 4 persones. No cal ser soci d'ADEMGI o d'APaMMs per participar-hi. Penseu que per 6è, 1r i 2n d'ESO  ja teniu el Fem Matemàtiques.
Podeu trobar-ne tota la informació i els problemes aquí

DISSABTE DE LES MATEMÀTIQUES A L'ALT EMPORDÀ

El proper dissabte 25 de febrer es celebrarà a Figueres el dissabte de les matemàtiques. Podeu trobar-ne tota la informació a aquesta web.

Exposició a Girona

Al Caixa Fòrum de Girona (Fontana d'Or, al carrer Ciutandans, 19 - 17004 Girona) -  s'inaugura el dijous vinent dia 16 de febrer, a les 20h, l'exposició  Nombres de bona família, amb la conferència Els nombres de la nostra vida a càrrec del Dr. Claudi Alsina (UPC).
És una exposició itinerant que estarà oberta fins el 15 d'abril de 2012.

Propostes diverses relacionades amb les proves cangur

Volem compartir un enllaç que ens ha arribat on hi ha un recull de propostes per treballar sobre les proves cangur. Esperem que sigui del vostre interés

divendres, 10 de febrer de 2012

Cicle de conferències: Reflexions sobre el càlcul a Primària

Aquest mes de febrer es repeteix el cicle de conferències: Reflexions sobre el càlcul a Primària, a càrrec de David Barba i Cecília Calvo. Aquest cicle, que es va realitzar anteriorment durant el primer trimestre d’aquest curs va despertar un gran interès i va ser molt ben valorat pels i les mestres assistents. És per aquest motiu que, amb la col·laboració dels conferenciants, s'ha plantejat repetir-lo.
El calendari previst és:
  • 1a conferència: Aritmètica abans dels algorismes: Càlcul a Cicle Inicial(22-2-2012)
  • 2a conferència: Aritmètica: entre les estratègies i els algorismes. Càlcul a Cicle Mitjà (29-2-2012)
  • 3a conferència: Aritmètica més enllà dels algorismes: Càlcul a Cicle Superior (7-3-2012)
Totes tres conferències es realitzaran a la Sala d’actes del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202)
T’adjuntem un document informatiu on hi ha més detalls sobre aquestes conferències. A la web del creamat també es pot trobar més informació.

dissabte, 4 de febrer de 2012

Convocatòria Premi Mª Antònia Canals 2012

La Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT), la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX i la Societat d’Educació Matemàtica de la C. V. “al-Kwhārizmī” convoquen el Premi “Maria Antònia Canals” 2012, per a projectes pràctics d’innovació educativa dirigits a l’ensenyament de la matemàtica, adreçats als següents nivells educatius: educació infantil (0–6), educació primària (6-12), educació secundària (12-18) i universitària.

Pot optar al premi qualsevol professional de l’ensenyament, des de l’escola bressol fins a la universitat, sempre que faci servir el català en qualsevol de les seves variants.

No podran optar al premi treballs ja publicats o premiats en altres concursos.

Els projectes podran ser presentats sota la forma que l’autor (o equip d’autors) desitgi, però sempre en suport informàtic (Word, Open Office, pdf) i acompanyats d’un resum de 5 a 10 línies, redactats en català, amb Arial 11 a doble espai i un document que contingui les indicacions següents:
• nom i cognoms dels autors;
• adreça postal i electrònica i telèfon dels autors;
• NIF dels autors;
• una declaració signada pels autors que el treball és inèdit i no ha estat premiat en altres concursos.

S’atorgarà un sol premi per nivell educatiu dotat amb 600€ i, si s’escau, mencions especials als treballs que ho mereixin citant-los a l’acta del jurat i facilitant-ne la difusió.

Els premis poden restar deserts o no ésser adjudicats.

El termini de lliurament dels treballs finalitzarà el 31 de juliol de 2012.

El veredicte serà comunicat als guanyadors personalment i el lliurament es farà en un acte públic. 

Les societats convocants es reserven el dret a la publicació dels projectes premiats. Aquesta publicació pot ser a la revista Noubiaix o en format de llibre o d’altres que puguin ser més escaients en funció del tipus de treball premiat.

Les societats es comprometen a divulgar els premis i a donar a l’autor l’oportunitat de presentar el seu treball en les jornades respectives.

El jurat estarà format per un membre designat per cada societat, un membre del consell de redacció de la revista Noubiaix i un especialista en didàctica de la matemàtica amb veu i vot, i el secretari d’una de les tres societats convocants, amb veu i sense vot, que actuarà de secretari.

El guanyador es compromet a fer constar el guardó en ulteriors publicacions.

Els treballs s’han d’adreçar indistintament a: premi.mantoniacanals.2012@gmail.com

o bé a les seus de les societats:

FEEMCAT
Premi “M. Antònia Canals”
c/ Pau Gargallo, 5
08028 Barcelona

Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX
Premi “M. Antònia Canals”
c/ Martí Rubí núm. 37-alts
07141  Sa Cabaneta (Marratxí)

Societat d’Educació Matemàtica de la CV “al-Khwārizmī”
Premi “M. Antònia Canals”
Apartat de correus: 22045
46071 València

Convocatòria assemblea Ordinària de l'Associació d'Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines


Et convoquem a l'Assemblea Ordinària de l'Associació d'Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines que se celebrarà el proper dijous 9 de febrer de 2012 a la sala d’actes de l’edifici P-IV de l’Escola Politècnica Superior a les 19:30 hores amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Informe de la Presidenta
3. Balanç econòmic 2010-2011 i pressupost 2011-2012
4. Memòria d’activitats 2010-2011 i projecte d’activitats 2011-2012
5. Canvi de logotip.
6. Renovació de la Junta
7. Precs i preguntes


Girona, 26 de gener de 2012
La Secretària
Mireia Pacreu Oliu