dissabte, 4 de febrer de 2012

Convocatòria Premi Mª Antònia Canals 2012

La Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT), la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX i la Societat d’Educació Matemàtica de la C. V. “al-Kwhārizmī” convoquen el Premi “Maria Antònia Canals” 2012, per a projectes pràctics d’innovació educativa dirigits a l’ensenyament de la matemàtica, adreçats als següents nivells educatius: educació infantil (0–6), educació primària (6-12), educació secundària (12-18) i universitària.

Pot optar al premi qualsevol professional de l’ensenyament, des de l’escola bressol fins a la universitat, sempre que faci servir el català en qualsevol de les seves variants.

No podran optar al premi treballs ja publicats o premiats en altres concursos.

Els projectes podran ser presentats sota la forma que l’autor (o equip d’autors) desitgi, però sempre en suport informàtic (Word, Open Office, pdf) i acompanyats d’un resum de 5 a 10 línies, redactats en català, amb Arial 11 a doble espai i un document que contingui les indicacions següents:
• nom i cognoms dels autors;
• adreça postal i electrònica i telèfon dels autors;
• NIF dels autors;
• una declaració signada pels autors que el treball és inèdit i no ha estat premiat en altres concursos.

S’atorgarà un sol premi per nivell educatiu dotat amb 600€ i, si s’escau, mencions especials als treballs que ho mereixin citant-los a l’acta del jurat i facilitant-ne la difusió.

Els premis poden restar deserts o no ésser adjudicats.

El termini de lliurament dels treballs finalitzarà el 31 de juliol de 2012.

El veredicte serà comunicat als guanyadors personalment i el lliurament es farà en un acte públic. 

Les societats convocants es reserven el dret a la publicació dels projectes premiats. Aquesta publicació pot ser a la revista Noubiaix o en format de llibre o d’altres que puguin ser més escaients en funció del tipus de treball premiat.

Les societats es comprometen a divulgar els premis i a donar a l’autor l’oportunitat de presentar el seu treball en les jornades respectives.

El jurat estarà format per un membre designat per cada societat, un membre del consell de redacció de la revista Noubiaix i un especialista en didàctica de la matemàtica amb veu i vot, i el secretari d’una de les tres societats convocants, amb veu i sense vot, que actuarà de secretari.

El guanyador es compromet a fer constar el guardó en ulteriors publicacions.

Els treballs s’han d’adreçar indistintament a: premi.mantoniacanals.2012@gmail.com

o bé a les seus de les societats:

FEEMCAT
Premi “M. Antònia Canals”
c/ Pau Gargallo, 5
08028 Barcelona

Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX
Premi “M. Antònia Canals”
c/ Martí Rubí núm. 37-alts
07141  Sa Cabaneta (Marratxí)

Societat d’Educació Matemàtica de la CV “al-Khwārizmī”
Premi “M. Antònia Canals”
Apartat de correus: 22045
46071 València

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada